Матеріально-технічне забезпечення

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- майно власника;

- місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- отримані за надання додаткових освітніх послуг згідно з чинним законодавством;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання. (п. 10.1 Статуту закладу).