Кадровий склад

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» Дніпровської міської ради укомплектований педагогічними кадрами на 100 %. За рівнем освіти: вища спеціальна – 13% (2 особи)  (з них 2 особи отримують вищу педагогічну освіту), вища педагогічна – 40% (6 осіб) (з них 1 особа отримала  фахову педагогічну освіту), неповна вища педагогічна освіта - 33% (5 осіб), незакінчена вища педагогічна освіта (бакалавр) - 7% (1 особа, яка отримує повну вищу педагогічну освіту), середня спеціальна - 7%(1 особа).

Якісний склад працівників за рівнем освіти:

 За рівнем кваліфікації:  «спеціаліст вищої категорії» - 20% (3 особи), «спеціаліст другої категорії» - 13% (2 особи), «спеціаліст» – 40% (6 осіб), має звання «Вихователь-методист» - 6% (1 особа), без категорії  - 27% ( 4 особи).  

 

Порівняльна характеристика педколективу за рівнем кваліфікації

 

 

За стажем роботи педколлектив має такі характеристики:

 

Стаж роботи

Кількість 

              до 3-х років

4

              3-10 років

4

              10-20 років

2

              понад 20 років

5

 

За віком педагогічний колектив: до 25 років – 6% , від 25 до 40 років - 38%, від 40 до 50 років - 31%, понад 50 років - 25%.

Якісний склад педпрацівників КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» ДМР покращився порівняльно з минулорічним показником: на 9% збільшилась кількість педагогів, що мають вищу педагогічну освіту (40% проти 31%),  1 особа отримала незакінчену вищу фахову освіту (бакалавр) та продовжує навчатись. На 14% стало більше педагогів, що мають кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» (3 особи проти 1 у 2015-2016 н.р.), на 23% знизилась кількість педагогів, що не мають категорії. Виконано план атестації (1 особа підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», їй присвоєно звання «вихователь-методист»; 1 особі встановлено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 особам встановлено кваліфікацію «спеціаліст другої категорії», 1 особа отримала вищий 10 тарифний розряд як керівник гуртка. Високим залишається кількість педагогів-студентів, які отримують фахову освіту  - 27%  від загальної кількості педагогів (4 особи). Планові курси підвищення кваліфікації при ДОІППО пройшли 3 педагоги  (20% від загальної кількості педагогів).

Якісні результати діяльності закладу були обумовлені педагогічною майстерністю вихователів, які постійно підвищували рівень своєї теоретичної підготовки. У цьому відіграла значну роль система методичної роботи, яка була сконцентрована навколо науково-методичної проблеми. Всі педагоги працювали над підвищенням фахової майстерності за особистими планами самоосвіти, про що звітували на засіданнях педагогічної ради.