Результати моніторингу якості освіти

Протягом 2016-2017 навчального року у вихованців закладу були сформовані знання, вміння та навички відповідно до вимог «Базового компонента дошкільної освіти в Україні», програми «Дитина в дошкільні роки», за якою працювали всі групи закладу. Велике значення надавалося мовленнєвому розвитку дітей, збагаченню у них активного словника. З цією метою постійно приділялась увага створенню українськомовного середовища на заняттях і у повсякденному житті.

Наприкінці 2016-2017 навчального року інструктором з фізкультури Делітою Н. А. та практичним психологом Окунєвою Н.Г. було проведене обстеження фізичного та психічного стану вихованців, яке виявило достатній рівень роботи закладу з питань збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей.

У структурі пам’яті  випускників краще розвинена зорова пам’ять. У показниках зорової пам’яті спостерігається покращення результатів у порівнянні з минулим роком, за рахунок збільшення достатнього рівня розвитку. Переважна більшість дітей має достатній та середній рівень розвитку слухової пам’яті 80 % - група «Зірочки» та 95 % група «Сонечко».

Показники уваги майже не змінились у порівнянні з минулими роками, спостерігається незначне усереднення показників за рахунок зменшення як високого рівня розвитку, так і низького. 

Середні показники рівня розвитку словесно-логічного мислення у дітей зменшились на 18 % (22 % проти 40 % у 2016 році), але за рахунок збільшення достатнього рівня розвитку. В групі «Сонечко» зовсім немає низького рівня розвитку логічного мислення у випускників.

Щодо наочно-образного мислення: у 2017 році зовсім не виявлено низького рівня розвитку. Показники високого рівня на 10 % знизились у порівнянні з минулим роком, але середнього зросли на 14 %, достатнього залишились майже незмінними.

В 2016-2017 н. р. доволі високий показник розвитку довільності поведінки (18,1% - старша група «Зірочки» та 16,7% старша група «Сонечко»). Є по одній дитині в кожній групі з низьким рівнем довільності поведінки.  
Майже на третину знизились показники тривожності у порівнянні з минулими роками, що є дуже позитивним.
За результатами медичного обстеження та  антропометричними даними діти –випускники закладу готові до навчання у школі.

Фізичний стан випускників свідчить про їхню готовність до шкільного навчання: діти вправні, витривалі, енергійні, диференціюють особливості статі, належним чином застосовують різні технології у фізичній і предметно-практичній діяльності. Про це свідчать дані виконання дітьми основних фізичних рухів:


Показники засвоєння основних рухів дітей на кінець навчального року:

 

Рівень розвитку

Група №1 «Сонечко»

(кількість дітей)

Група№2«Зірочки» (кількість дітей)

Високий рівень

6 – 35.3%

3 – 13%

Середній рівень

11 – 64.7%

20 – 87%

Низький рівень

 0 %

0%

 

Приємним є другий рік поспіль відсутність низького рівня виконання основних рухів серед випускників та зростання кількості дітей з високим рівнем виконання основних рухів у групі «Сонечко» (на 0,3%) 

 

Рівень розвитку

 Минулий навчальний рік

2015-2016(%)

  Навчальний рік

   2016-2017 (%)

 

 

Старша №1«Сонечко»

Старша №2«Зірочки»

Високий рівень

 35%

35.3%

13%

Середній рівень

 65%

64.7%

87%

Низький рівень

 0%

0%

0%

 

Приріст фізичних якостей дошкільників у закладі забезпечується цілеспрямованою, систематичною роботою з фізичного виховання в кожній групі. Проте, на тлі загальної позитивної діагностичної картини  слід звернути увагу на те, що найнижчі показники розвитку фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку спостерігаються зі стрибків у довжину з розбігу та метання мішечків з піском на дальність.

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок: діагностика комплексної готовності вихованців 6-го р. ж. до школи показала, що вихованці демонструють хороші результати освітньої роботи за більшістю показників усіх освітніх ліній Базового компонента. Достатній розвиток їх здоров’язбережувальної, особистісто-оцінної, родинно-побутової, соціально-комунікативної, природничо-екологічної, предметно-практичної, художньо-продуктивної, ігрової, сенсорно-пізнавальної, математичної, фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої та комунікативної компетенцій  є  гарним підгрунтям  для їх подальшої успішної адаптації до нового соціального середовища – школи. Фізичні, медичні, психічні показники свідчать про готовність випускників до шкільного навчання.

У закладі протягом 2016-2017 навчального року працювали безкоштовні гуртки: «Англійська мова» (керівник Ничик Є.В.), «Бально-спортивна хореографія» (керівник Гловацька В.А.), «Маленькі музиканти».

Це забезпечило близько 50 % корисної зайнятості вихованців закладу у 2-ій половині дня, що повторює минулорічний показник.