Використання батьківських або спонсорських коштів

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №282 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» Дніпровської міської ради
 

 

Звіт батьківського комітету за серпень-жовтень 2017 р.

 

31 серпня 2017

 Переплетiння

31

2 жовтня 2017

 Методична л-ра

605

28 вересня 2017

 Дезінфектор

1300

27 вересня 2017

 Знаки-самоклійки

144

04 жовтня 2017

 Підписка на журнали

373,9

 Розетка, вимикач

130

05 жовтня 2017

 Побутова хімія в асорт.

243,2

 Коректор

16

06 жовтня 2017

 Канц.товари в асорт.

287,7

 Світильник, лампочки

320

 Перчатки

92

14 жовтня 2017

 Телефон

51

26 жовтня 2017

 Телефон

51

 Інтернет

102

 Кошик пластиковий

100

28 жовтня 2017

 Матеріали для ремонту водопровідних труб

1172

 Оплата за роботу по заміні водопровідних труб

1000

 Вето

452

 

 

 

 

 Всього:

6470,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 282 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Наказ

 від 13.09.2018                             № 18

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до статей 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту», законів «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції»,  Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №_1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», на виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.09.2018 № 81 «Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб», листа управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 12.09.2018 № 7/6-1943, з метою дотримання закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем працівниками навчального закладу,  забезпечення прозорості, інформаційної відкритості діяльності груп закладу

НАКАЗУЮ:

 

1. Працівникам КЗО №ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» ДМР:

1.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

1.2. Не допускати збирання будь-яких готівкових внесків

 1.3. Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від юридичних та фізичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №_1222 (зі змінами).

 2. Вихователю-методисту Н.С. Подзолковій:

 2.1. Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

 3. Голові батьківського комітету О.С. Чирській:

 3.1. Розглянути питання щодо створення батьківським комітетом (радою) закладу освіти благодійного рахунку у казначействі відповідно до чинного законодавства

 3.2. Довести до відома громадськості та батьків реквізити створеного благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання надання добровільної допомоги навчальному закладу)

 4. Педагогам, відповідальним за інформування батьків групи і роботу сайту:

 4.1. Для відображення прозорості та інформаційної відкритості діяльності груп і закладу постійно оновлювати інформацію про використання коштів на інформаційних стендах груп і на сторінці «Відкритий доступ» у розділі «Фінансова діяльність» відповідно до переліку згідно з ч. 2 статті 30 Закону «Про освіту».

 5. Завгоспові Л.В. Сосні:

 5.1. Покращити роботу інвентаризаційної комісії закладу освіти щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих групам (закладу) як благодійна допомога

 5.2. Систематично, не рідше одного разу на півріччя, проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, батьківською громадськістю

5.3. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність» (за наявності інтернет-ресурсу та техможливостей):

5.3.1. Кошторис і фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством

Постійно

5.3.2. Інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих групами і закладом як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості.

Постійно

5.3.3. Здійснення оновлення інформації, зазначеної у пунктах 2.1., 2.2. цього наказу.

Щоквартально

5.3.4. Здійснення контролю за своєчасністю та достовірністю інформації на веб-сайті закладу

Постійно

5.3.5. Інформування управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про виконання Закону «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу освіти

Щоквартально

5.3.6. Оновлення інформації  та документів щодо відкритого доступу, які зазначено у пунктах 1.8., 2.1., 2.2. цього наказу, не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них (частина 4 статті 30  Закону «Про освіту»).

 6. Ознайомити працівників зі змістом даного наказу під особистий підпис. Наказ розмістити  на сайті освітнього закладу у розділі «Фінансова діяльність».

 7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

                                 Завідувач:                                                                                      Н.В. Красовська

 

9559e5a2bd675992d26b98f3aec257ab.png