Розклад консультацій для педагогів

План проведення консультацій для педагогів

у 2015-2016 навчальному році

 

№ з/п
Тема консультації
Термін
Відповідальні
1
Дотримання вимог Санпіну щодо санітарно-гігієнічного стану групових приміщень та організації харчування в дошкільному закладі
Вересень
Старша медична сестра Мещерякова А.О.
2
Організована діяльність щодо ознайомлення з природою
Жовтень
Вихователь
Приходько В.В.
3
Формування правильної постави як фактор збереження здоров’я майбутнього школяра
Листопад
Старша медична сестра Мещерякова А.О., інструктор з фізкультури Деліта Н.А.
4
Методичні рекомендації щодо використання українського народного фольклору
Грудень
 
 
Вихователь-методист Подзолкова Н.С.
 
5
Навчання дітей «мови почуттів» як напрямок соціалізації дошкільника
Січень
Практичний психолог Окунєва Н.Г., вихователь Мовчан Г.Ю.
6
Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дитини дошкільного віку
Лютий
Вихователі Шибаєва М.В., Скрипнікова Т.В.
 
7
Музично-виконавча діяльність. Сучасні підходи.Дієве використання можливостей дитячого закладу для оздоровлення дітей
Квітень
Музичний керівник Гловацька В.А.
8
Про самостійну цінність дошкільного дитинства
Травень
Практичний психолог Окунєва Н.Г.
9
Запобігаємо тепловим та сонячним ударам
Червень
Старша медична сестра Мещерякова А.О.
10
Психологічний зміст та ситуаційна доцільність використання ігор та вправ для новоприбулих дітей
Серпень
Практичний психолог Окунєва Н.Г.
 
Тренінги для педагогів
11
Екологічне виховання дітей дошкільного віку
Жовтень
Вихователь-методист Подзолкова Н.С.,
педагоги
 
Круглий стіл
12
Погляд на соціалізацію дитини: минуле і сьогодення
Вересень
Творча група, педагоги
 
Семінари - практикуми
13
Патріотичне виховання як складова формування моральних якостей дошкільника
Грудень
Вихователь-методист Подзолкова Н.С., педагоги
14
Формування основ соціальної компетенції у дітей
Березень
Вихователь-методист Подзолкова Н.С., практичний психолог Окунєва Н.Г.
 

 

 

Педагогічні ради

2015 - 2016 навчальний рік

 

1 «Особливості організації та проведення навчально-виховного процесу в 2015-2016 навчальному році, спрямованого на пошук оптимальних форм взаємодії дошкільного закладу і батьківської громадськості з соціалізації дошкільника - майбутнього громадянина правової держави» (03.09.15)

 

1. Аналіз роботи ДНЗ за 2014-2015 н.р. Основні педагогічні проблеми

Завідувач Красовська Н.В.

 

2. Обговорення і затвердження плану роботи на 2015-2016 н.р.

Завідувач Красовська Н.В.

 

3. Огляд основних завдань та пріоритетних напрямів освітньої роботи у 2015- 2016 навчальному році (за матеріалами листа МОН України від 20.05.2015
№ 1/9-249 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»). Вибір чинних освітніх програм для використання групами закладу у 2015-2016 н.р.

Вихователь-методист Подзолкова Н.С.

 

4. Основні напрямки навчально-виховної діяльності закладу у 2015-2016 н.р. з урахуванням роботи над обласною науково-методичною проблемою «Соціалізація особистості громадянського суспільства (І етап: підготовчий)» Вихователь-методист Подзолкова Н.С.

 

5. Підсумки літнього оздоровлення 2015 року

Старша медична сестра Мещерякова А.О.

 

2 «Формування екологічно доцільної поведінки в процесі організованої й самостійної діяльності дітей, запровадження інноваційних здоров’язберігаючих технологій» (19.11.15)

 

1. Робота педагогів над формуванням екологічно доцільної поведінки під час організації спостережень в природі (за підсумками тематичного контролю)

Завідувач Красовська Н.В.

 

2. Використання здоров’язберігаючих технологій за підсумками Тижня знань з безпеки життєдіяльності дітей

Вихователь-методист Подзолкова Н.С.

 

3. Організація харчування, її значення для профілактики та зниження захворюваності в санаторних групах

Старша медична сестра Мещерякова А.О.

 

4. Практичне запровадження тестових і діагностичних методик вивчення стану розвитку вихованців

Практичний психолог Окунєва Н.Г.

 

3 «Використання засобів комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей для вирішення завдань патріотичного виховання» (23.02.15)

1. Аналіз роботи з формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей засобами патріотичного виховання

Завідувач Красовська Н.В.

 

2. Інтегральний зміст патріотизму як моральної якості. Основні напрямки патріотичного виховання та види роботи з дітьми та батьківською громадскістю

Вихователь-методист Подзолкова Н.С.

 

3. Дієвість педагогічної технології пропедевтики добукварного періоду навчання грамоти як засобу комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей

Вихователь Ничик Є.В.

 

4. Використання музичної спадщини українського народу як засобу формування духовного світу дитини

 

Музичний керівник Гловацька В.А.

 

4 «Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище (24.05.16)

1. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку вихованців старшої групи як умова їх подальшої успішної адаптації до нового соціального середовища - школи (за підсумками комплексного контролю)

Завідувач Красовська Н.В.

 

2. Медичні і фізичні показники вихованців старших груп.

Старша медична сестра Мещерякова А.О.

Інструктор з фізкультури Деліта Н.А.

 

3. Формування мотивів до шкільного навчання за підсумками комплексної психолого-педагогічної діагностики визначення рівня шкільної зрілості дітей старшої групи.

Практичний психолог Окунєва Н.Г.

 

4. Аналіз роботи закладу над обласною науково-методичною проблемою «Соціалізація особистості громадянського суспільства » – 1-ий етап –підготовчий

Вихователь-методист Подзолкова Н.С.