Фінансова грамотність

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 282 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Наказ

від 06.09.2019 № 12

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції»,  Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №_1222 (зі змінами), Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», від 19.06.2019 №65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», на виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 23.08.2019 № 33 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб», з метою попередження зловживань службовим становищем працівниками закладу освіти, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Покласти відповідальність за дотримання чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб для потреб фінансування закладу освіти, груп закладу освіти на завгоспа Л.В. Сосну.

 

2. Працівникам КЗО №ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» ДМР:

2.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

 

3. Призначити відповідальними за інформування батьків групи вихователів груп:

раннього віку – Л.А. Алексеєву, С.О. Покровську;

молодшої – В.О. Гончарову;

середньої №1 – М.В. Шибаєву;

середньої №2 – В.М. Акопян, В.О. Гончарову;

старшої №1 – Н.М. Волошину;

старшої №2 – О.В. Даниленко, Г.А. Шадейко.

 

4. Відповідальним за інформування батьків вихователям:

4.1. Забезпечити достовірність інформації про діяльність груп і закладу освіти

4.2. Для відображення прозорості та інформаційної відкритості діяльності груп закладу і закладу освіти постійно оновлювати інформацію про використання коштів на інформаційних стендах груп і для розділу «Фінансова діяльність» на офіційному веб-сайті закладу відповідно до статті 30 Закону «Про освіту».

 

5. Завгоспові Л.В. Сосні:

5.1. Покращити роботу інвентаризаційної комісії закладу освіти щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих групам (закладу) як благодійна допомога

5.2. Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення достовірної інформації про діяльність закладу освіти на офіційному веб-сайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність» (за наявності інтернет-ресурсу та техможливостей):

5.2.1. кошторисів і фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством Постійно

5.2.2. інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

Постійно

5.2.3.документів відкритого доступу за переліком, який визначено ст. 30 Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.

Постійно

5.3. Систематично проводити звітування перед педагогічним колективом, батьківською громадськістю про виділення бюджетного фінансування і залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання

Не рідше одного разу на півріччя

5.4. Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, залученням і використанням коштів закладу освіти, виконанням кошторису та/або бюджету закладу освіти

Постійно

 

6. Вихователю-методисту Н.С. Подзолковій:

6.1. Організувати формування учасниками освітнього процесу спільних підходів до співфінансування закладу освіти на безготівковій основі, створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства; залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків і грантів на розвиток закладу освіти на спеціальний рахунок закладу освіти.

6.2. Розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність».

 

7. Ознайомити працівників зі змістом даного наказу під особистий підпис.

 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач:                                     Н.В. Красовська

 


 

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 11pt; }

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 282 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Наказ

 

 від 13.09.2018                             № 18

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до статей 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту», законів «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції»,  Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №_1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», на виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.09.2018 № 81 «Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб», листа управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 12.09.2018 № 7/6-1943, з метою дотримання закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем працівниками навчального закладу,  забезпечення прозорості, інформаційної відкритості діяльності груп закладу

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Працівникам КЗО №ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» ДМР:

1.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

1.2. Не допускати збирання будь-яких готівкових внесків

 1.3. Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від юридичних та фізичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №_1222 (зі змінами).

 2. Вихователю-методисту Н.С. Подзолковій:

 2.1. Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

 3. Голові батьківського комітету О.С. Чирській:

 3.1. Розглянути питання щодо створення батьківським комітетом (радою) закладу освіти благодійного рахунку у казначействі відповідно до чинного законодавства

 3.2. Довести до відома громадськості та батьків реквізити створеного благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання надання добровільної допомоги навчальному закладу)

 4. Педагогам, відповідальним за інформування батьків групи і роботу сайту:

 4.1. Для відображення прозорості та інформаційної відкритості діяльності груп і закладу постійно оновлювати інформацію про використання коштів на інформаційних стендах груп і на сторінці «Відкритий доступ» у розділі «Фінансова діяльність» відповідно до переліку згідно з ч. 2 статті 30 Закону «Про освіту».

 5. Завгоспові Л.В. Сосні:

 5.1. Покращити роботу інвентаризаційної комісії закладу освіти щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих групам (закладу) як благодійна допомога

 5.2. Систематично, не рідше одного разу на півріччя, проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, батьківською громадськістю

5.3. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність» (за наявності інтернет-ресурсу та техможливостей):

5.3.1. Кошторис і фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством

Постійно

5.3.2. Інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих групами і закладом як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості.

Постійно

5.3.3. Здійснення оновлення інформації, зазначеної у пунктах 2.1., 2.2. цього наказу.

Щоквартально

5.3.4. Здійснення контролю за своєчасністю та достовірністю інформації на веб-сайті закладу

Постійно

5.3.5. Інформування управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про виконання Закону «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу освіти

Щоквартально

5.3.6. Оновлення інформації  та документів щодо відкритого доступу, які зазначено у пунктах 1.8., 2.1., 2.2. цього наказу, не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них (частина 4 статті 30  Закону «Про освіту»).

 6. Ознайомити працівників зі змістом даного наказу під особистий підпис. Наказ розмістити  на сайті освітнього закладу у розділі «Фінансова діяльність».

 7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

                                 Завідувач:                                                                                      Н.В. Красовська

 

 

9559e5a2bd675992d26b98f3aec257ab.png

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 282 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Наказ

 

від 25.09.2018                                                                                               № 20

 

Про легалізацію діяльності

батьківського комітету (ради)

КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 282

комбінованого типу» ДМР

у 2018-2019 навчальному році

 

На виконання статті 36 Закону України "Про дошкільну освіту", статті 13 Закону України "Про об’єднання громадян", відповідно до Положення про батьківський комітет (раду) КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» ДМР, затвердженого наказом закладу № 19/1 від 24.05.12 «Про затвердження

Положення про батьківський комітет (раду) КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 282

комбінованого типу» ДМР, з метою  впровадження державно-громадського управління у КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» ДМР

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Легалізувати діяльність батьківського комітету (ради) КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» ДМР у 2018-2019 навчальному році, головою якого на 2018-2019 навчальний рік обрано Чирську Альону Сергіївну (протокол № 1 загальних батьківських зборів - активу - від  25 вересня 2018 року)

 

2. Діяльність батьківського комітету закладу (груп) здійснювати відповідно до

Положення про батьківський комітет (раду) КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» ДМР, затвердженого наказом закладу № 19/1 від 24.05.12 «Про затвердження Положення про батьківський комітет (раду) КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» ДМР

 

3. Створити батьківські комітети груп і закладу за обраними кандидатурами (протоколи №1-6 додаються)

 

 

Завідувач:                                                  Красовська  Н.В.

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 282 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

                                                  ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Наказ

від 06.09.2019 № 12

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції»,  Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №_1222 (зі змінами), Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», від 19.06.2019 №65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», на виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 23.08.2019 № 33 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб», з метою попередження зловживань службовим становищем працівниками закладу освіти, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Покласти відповідальність за дотримання чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб для потреб фінансування закладу освіти, груп закладу освіти на завгоспа Л.В. Сосну.

 

2. Працівникам КЗО №ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу» ДМР:

2.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

3. Призначити відповідальними за інформування батьків групи вихователів груп:

раннього віку – Л.А. Алексеєву, С.О. Покровську;

молодшої – В.О. Гончарову;

середньої №1 – М.В. Шибаєву;

середньої №2 – В.М. Акопян, В.О. Гончарову;

старшої №1 – Н.М. Волошину;

старшої №2 – О.В. Даниленко, Г.А. Шадейко.

4. Відповідальним за інформування батьків вихователям:

4.1. Забезпечити достовірність інформації про діяльність груп і закладу освіти

4.2. Для відображення прозорості та інформаційної відкритості діяльності груп закладу і закладу освіти постійно оновлювати інформацію про використання коштів на інформаційних стендах груп і для розділу «Фінансова діяльність» на офіційному веб-сайті закладу відповідно до статті 30 Закону «Про освіту».

5. Завгоспові Л.В. Сосні:

5.1. Покращити роботу інвентаризаційної комісії закладу освіти щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих групам (закладу) як благодійна допомога

5.2. Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення достовірної інформації про діяльність закладу освіти на офіційному веб-сайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність» (за наявності інтернет-ресурсу та техможливостей):

5.2.1. кошторисів і фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством Постійно

5.2.2. інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

Постійно

5.2.3.документів відкритого доступу за переліком, який визначено ст. 30 Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.

Постійно

5.3. Систематично проводити звітування перед педагогічним колективом, батьківською громадськістю про виділення бюджетного фінансування і залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання

Не рідше одного разу на півріччя

5.4. Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, залученням і використанням коштів закладу освіти, виконанням кошторису та/або бюджету закладу освіти

Постійно

6. Вихователю-методисту Н.С. Подзолковій:

6.1. Організувати формування учасниками освітнього процесу спільних підходів до співфінансування закладу освіти на безготівковій основі, створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства; залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків і грантів на розвиток закладу освіти на спеціальний рахунок закладу освіти.

6.2. Розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність».

7. Ознайомити працівників зі змістом даного наказу під особистий підпис.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

       

                   Завідувач: Н.В. Красовська

 

 

Використання позабюджетного фінансування (батьківської допомоги) КЗО "ДНЗ (ясла-садок)№282 комбінованого типу" ДМР у 2018-2019 навчальному році звітний

 період - 1 місяць: вересень

№ п/п

Назви товарів і послуг, які подаровано, придбано, надано (у т.ч. у тимчасове користування)

Ціна, грн

1

Послуги (оплата за телефон та інтернет, пошив гардин у коридор)

698,00

2

Охорона

503,00

3

Електротовари (лампочки)

21,00

4

Госппотреби (шифон, бейка, відбілювач, батарейки, замки)

991,87

5

Прикраси та декорації в музичний зал (колонка)

219,00

6

Канцтовари (файли, папки)

30,00

7

Медикаменти

273,45

 

УСЬОГО

2736,32

 

 

 

 

Голова батьківського комітету ДНЗ ________________________Чирська А.С.

 

     

 

Використання позабюджетного фінансування (батьківської допомоги) КЗО "ДНЗ

(ясла-садок) №282 комбінованого типу" ДМР у 2018-2019 навчальному році звітний період

- 1 місяць: листопад 2018р

Наименование раздела

Дата

Наименование товара

Сумма, грн

 

Послуги

06/11/2018

Оплата за телефон

138,00

 

Госппотреби

08/11/2018

Батарейки

24,00

 

Послуги

08/11/2018

Роботи по зварюванню

150,00

 

Методична література

09/11/2018

Книга протоколів педради

25,00

 

Госппотреби

12/11/2018

Пакети для сміття

16,00

 

Послуги

16/11/2018

Оплата за телефон

145,00

 

Охорона

17/11/2018

Охорона

503,00

 

Електротовари

19/11/2018

Лампочки

14,00

 

Госппотреби

19/11/2018

Мило

7,30

 

Музичний зал

21/11/2018

Флешка

132,00

 

Послуги

22/11/2018

Реставрація картриджа

350,00

 

Госппотреби

24/11/2018

Ручка та букса

110,00

 

Госппотреби

29/11/2018

Відро для миття підлоги

80,00

 

Госппотреби

29/11/2018

Самоклейка

80,00

 

Всього

 

 

1774,30

 

 

 

 

 

 

Будівельні матеріали

 

Шпалери

3037,86

Допомога батьків

ВСЬОГО

 

 

4812,16

 

 

 

Використання позабюджетного фінансування  (батьківської допомоги) КЗО "ДНЗ (ясла-садок)№282 комбінованого типу" ДМР у 2018-2019 навчальному році звітний період

- 1 місяць: січень

№ п/п

Назви товарів і послуг, які подаровано, придбано, надано (у т.ч. у тимчасове користування)

Ціна, грн

1

Послуги (оплата за телефон та інтернет, переплетіння)

283,00

2

Охорона

503,00

3

Електротовари (лампочки)

94,00

4

Госппотреби (пакети для сміття, канат для спортивного залу)

132,90

5

Канцтовари (папки, швидкозшивач)

16,50

 

УСЬОГО

1029,40

 

 

 

 

Голова батьківського комітету ДНЗ ________________________Чирська А.С.