Нормативні документи

В  2016-2017 навчальному році

дошкільний навчальний заклад

керується:

І.Нормативно-правовими документами:

Закони України:

 1. Про  освіту
 2. Про дошкільну освіту
 3. Про охорону праці
 4. Про дитяче харчування
 5. Про фізичну культуру і спорт
 6. Конвенція про права дитини
 7. Про мови в Українській РСР
 8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Укази Президента України:

 1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
 2. Про Державну премію України в галузі освіти

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"
 2. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»
 3. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»
 4. Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
 2. від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 3. від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року"
 4. від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 5. від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
 6. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
 7. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
 8. від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
 9. від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»
 11. №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"
 12. Базовий компонент дошкільної освіти.

Накази Міністерства:

 1. Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»
 2. Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965
 3. Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965
 4. Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669
 5. Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618
 6. від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 7. від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"
 8. від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
 9. від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 10. від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
 11. від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"
 12. від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"
 13. від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 14. Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 15. від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
 16. від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 17. від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"
 18. від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"
 19. від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"
 20. від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 21. від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"
 22. від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 23. від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"
 24. від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"
 25. від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"
 26. від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 27. від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"
 28.  Наказ МОН України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу МОН України від 04.11.2010 № 1055, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.06.2016 № 821/28951»

Листи Міністерства:

 1. Лист Міністерства № 1/9-249 від 20.05.2015 р. «Щодо організації освітньої  роботи  в дошкільних навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році»
 2. Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
 3. Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
 4. Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»
 5. Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальнихзакладах»
 6. Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
 7. Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
 8. Лист МОН України від 22.12.2015 № 1/9-616 «Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою»
 9. Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»   Кваліметрична модель (завантажити)
 10. Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
 11. Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів»
 12. Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.2011 "Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/ 2012 навчальному році»"
 13. Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
 14. Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»
 15. Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»
 16. Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"
 17. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"
 18. Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
 19. Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"
 20. Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»
 21. Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в  дошкільних навчальних закладах  у 2014/2015 навчальному році"
 22. Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"
 23. Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"
 24. Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навального закладу та електронної реєстрації»
 25. Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"
 26. Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"
 27. Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"
 28. Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
 29. Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
 30. Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 31. Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"
 32. Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 33. Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 34. Лист Міністерства № 1/9-446  від 20.06.13 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"
 35. Лист МОН України від 28.02.13 №  1/9-152
 36. Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  "Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах"
 37. Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"
 38. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 39. Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "
 40. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
 41. Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "
 42. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 43. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 44. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 45. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 46. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 47. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 48. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 49. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 50. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 51. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
 52. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"
 53. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
 54. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 55. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."
 56. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 57. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 58. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 59. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 60. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 61. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 62. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 63. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 64. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 65. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 66. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"
 67. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 68. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 69. Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"
 70. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 71. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

 1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693
 3. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей
 4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"
 5. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
 6. Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу
 7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

Листи інших Міністерств:

 1. Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014
 2. Примірне положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу
 3. Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77

Розпорядження Міністерства:

 1. від 14.03.2011 № 24-р "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

ІІ. Державним стандартом дошкільної освіти:

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: Богуш А.М., Київ:2012.

ІІІ. Державними комплексними освітніми програмами:

1. «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. кер. Крутій К. Л.); «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.).

ІV. Парціальними освітніми програмами:

1  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.).

 1. «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);
 2.  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).
 3. «Дитина в світі дорожнього руху». Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху.

( авт.: Тимовський О. А., Репік І. А.)

6. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації (авт.: Кулікова І. А.,Шкваріна Т. М.)

7. «Дитяча хореографія» ( авт.: Шевчук А. С.).

V. Методичними посібниками:

1.Міститься в Переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році, з яким можна ознайомитися на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

 

 В 2015-2016 навчальному році

КЗО “ДНЗ (ясла-садок) № 282 комбінованого типу” ДМР

керується:

І.Нормативно-правовими документами:

Конституція України

Закони України:

«Про  освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про вищу освіту»

«Про охорону праці»;

«Про дитяче харчування»;

«Про охорону дитинства»;

«Про фізичну культуру і спорт»;

«Конвенція ООН про права дитини».

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»;

Указами  Президента України:

від 30 вересня 2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

від 20 квітня 2013 року №178/2013 «Про Державну премію України в галузі освіти»

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 6 серпня 2014 р. № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591»

Акти Кабінету Міністрів України:

від 5 квітня 1994 р. N 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»

від 12 березня 2003 р. N 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

від 14 червня 2002 р. N 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі»

від 8 серпня 2007 р. N 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»

від 5 жовтня 2009 р. N 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»

від 5 жовтня 2009 р. N 1124 «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини»

від 26 серпня 2002 р. N 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»

від 22 листопада 2004 р. N 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»

 №311 від 30.03.11 року «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду»

Наказами МОНУ:

від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965

від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965

від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

від 17 червня 2013 року № 772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»

від 08 серпня 2013 року N 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення
про атестацію педагогічних працівників
»;

від 14 червня 2013 року  №  768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами,  у тому числі дітей-інвалідів»;

Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202/165 від 26.02.2013. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2013 за № 440/22972;

Наказ Міністерства № 776 від 17.06.2013 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012 -2019 роки» ;

Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 72/78 від 01.02.2013. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820.

від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

від 17.02.99 N 27 «Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці»

від 26 квітня 2011 року № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу»

від 13.07.2007  N 605 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України»

від 29.07.93 р. N 58 «Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників»

від 06.10.2010  N 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

від 05.05.2005  N 275 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161 від 04.11.10. № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»

від 20.12.93 N 455 «Про  Типові  правила  внутрішнього  трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України»

від 25.11.2011 р. № 1365 «Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів»

від 25.11. 2011 р. № 1368 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу»

від 15.05.2012 р. № 582 «Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»

від 21.05.2012 р. № 604 «Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

від 22.05.2012 р. № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

Листи Міністерства освіти і науки України:

Лист Міністерства № 1/9-249 від 20.05.2015 р. «Щодо організації освітньої  роботи  в дошкільних навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році»

Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 «Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»

        Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»

Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 «Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання»

Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»

        Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів»

        Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. «Щодо організації роботи в  дошкільних навчальних закладах  у 2014/2015 навчальному році»

Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навального закладу та електронної реєстрації»

Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 «Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти»

Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.2013 «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку»

Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.2013 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Лист Міністерства № 1/9-341 від 13.08.2014 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015навчальному році»

Лист Міністерства № 1/9-152 від 28.02.13 «Про розроблення програм для дошкільної освіти»

Лист Міністерства № 1/9-503 від 18.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»

Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»

Лист Міністерства № 1/9-349 від 20.05.2013 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»

Лист Міністерства № 1/9-446 від 20.06.13 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році»

Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.12 «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів»

Лист Міністерства № 1/9-568 від 13.08.12 «Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів»

Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 «Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 «Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах»

Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»

Лист Міністерства «Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку»

Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»

Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»

Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 «Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»

Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 «Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)»

Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 «Про доплату за перевищення планової наповнюваності групп»

Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»

Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»

Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 «Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»;

Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 «Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»

Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей»

Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»

Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 «Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»

Лист Міністерства № 1/9-369 від 27.05.10 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів»

Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку»

Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 «Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»

Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 «Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію»

Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 «Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 «Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах»

Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 «Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»

Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 «Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 «Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти»

Лист Міністерства від 25.04.2012 № 1/9-317  «Про  підготовку та проведення Всеукраїнського Дня дошкілля»

Лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363 «Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів»

Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період».

ІІ. Державним стандартом дошкільної освіти:

Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: Богуш А.М., Київ:2012.

ІІІ. Державними комплексними освітніми програмами:

 «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. кер. Крутій К. Л.); «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.).

  «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.).

ІV. Парціальними освітніми програмами:

 «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.).

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

 «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.).

«Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

 «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л.,      Лещенко З.).

«Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.).

V. Методичними посібниками:

 

 міститься в Переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році, з яким можна ознайомитися на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).